Music Educational Games

Cross-platform Music Educational Game Programming and Game Design – Javascript, C# (Unity 3D) – Lingo (Director) Interaktiva musik läromedel och musik relaterade spel Programmering och speldesign – Javascript, C# (Unity 3D) – Lingo (Director)